Visie veilig sportklimaat EHV

‘’EHV is een vereniging waar iedereen op een positieve en plezierige manier kan sporten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en op een aangename wijze met de handbalsport bezig kan zijn. Alle leden voelen zich welkom, wij hebben hierbij aandacht en respect voor ieders cultuur en/of genderdiversiteit.
Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken. Als iemand zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt en er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’’ (Bestuur & commissie Veilig Sportklimaat)

Commissie Veilig Sportklimaat EHV

De commissie veilig sportklimaat helpt het Bestuur en de TC  om grensoverschrijdend gedrag binnen de club te voorkomen.
De commissie speelt een grote rol bij het creëren van een veilig sportklimaat. (Jeugd)leden kunnen hier op een laagdrempelige manier bij terecht. Op het moment dat er een melding gedaan wordt, biedt de commissie leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.  Daarnaast kan de commissie worden ingezet als klankbord of voor bemiddeling bij casuïstiek binnen de vereniging denk hierbij aan; ontwrichting teamdynamiek, omgangsvormen, agressie, pesten, discriminatie en alle overige vormen van grensoverschrijdend gedrag.

EHV is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Alle leden hebben het recht om op een veilige en positieve manier binnen EHV met de handbalsport bezig te zijn. 

 

De taken van de commissie veilig sportklimaat  zijn:

  1. Het verzorgen van de eerste opvang van personen die een melding van grensoverschrijdend gedrag hebben gemaakt;
  2. Het bespreken van de vervolgstappen;
  3. Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties of andere oplossingsmogelijkheden;
  4. Rapporteren aan bestuur (NB: de VCP gaat vertrouwelijk om met de informatie. Indien gewenst kan er daarom anoniem worden gerapporteerd, met uitzondering van gevallen van seksuele intimidatie. Indien trainers of begeleiders dit melden, hebben zij zelf meldplicht bij het bestuur)
  5. Het hebben van aandacht voor preventieve maatregelen.

Let op: De commissie veilig sportklimaat  is verantwoordelijk voor het opvangen van personen die een melding maken, maar niet voor het oplossen ervan.

Contact met het bestuur

  1. De commissie veilig sportklimaat neemt contact op met het verantwoordelijk bestuurslid bij een melding. Indien gewenst gebeurt dit anoniem. Er is regelmatig contact tussen het bestuur en de contactpersoon om te bekijken hoe de voortgang is.
  2. De commissie veilig sportklimaat  geeft – eventueel aan de hand van ervaringen – (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht (preventief) beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

Meer weten?

Neem ook eens een kijkje op: Centrum Veilige Sport Nederland

Daarnaast heeft ook de NHV vertrouwenscontactpersonen, voor meer informatie kun je hier terecht Vertrouwenscontactpersoon - Handbal

 

Klik hier voor meer informatie in de vorm van een filmpje. 

Incident melden?

Klik hier voor het meldformulier en stuur deze naar veiligsportklimaat.ehv@gmail.com, of naar één van de persoonlijke mailadressen:

Lou Aase: lou.vcp.ehv@gmail.com
Anouk van Deventer: anouk.vcp.ehv@gmail.com
Mirjam de Vries: mirjam.vcp.ehv@gmail.com
Carolien van den Berk: caroline.vcp.ehv@gmail.com