Voorstellen commissie

In de algemene ledenvergadering is besloten tot het opzetten van de Commissie Veilig Sportklimaat, een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. Leden hebben kandidaten aangedragen en het bestuur heeft benoemd. De Commissie Veilig Sportklimaat bestaat uit Caroline van den Berk, Bert van den Herik en Danielle Tacken.

De Commissie Veilig Sportklimaat vindt het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging zich veilig voelt en wil ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken. Iedereen die binnen of bij EHV te maken heeft met onveilig of grensoverschrijdend gedrag waarvoor hij/ zij niet terecht kan bij de direct betrokkenen, kan contact opnemen met één van de commissieleden. De Commissie gaat met name niet over technisch inhoudelijke zaken, contributie en beleidszaken.

De Commissie Veilig Sportklimaat heeft 3 taken:

  1. Het mee vorm geven van een veilig sportklimaat binnen EHV door het duidelijk maken van verwachtingen omtrent gedrag, het aanhoren van klachten, gesprekken tussen betrokkenen initiëren en het adviseren van het bestuur. De Commissie werkt met een Reglement melding van ongewenst gedrag, te vinden op de site.
  2. Het verzorgen van de eerste opvang en het aanspreekpunt zijn van meldingen op gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Commissie begeleidt het proces bij een melding. De Commissie kan terugvallen op de NOC*NSF dat een veilig sportklimaat als speerpunt heeft.
  3. Het aanvragen van Verklaringen omtrent Gedrag voor alle bij EHV betrokken vrijwilligers, trainers en coaches.

De Commissie Veilig Sportklimaat is via mail bereikbaar op veiligsportklimaat.ehv@gmail.com

© EHV 2016